Vymazávání a zapomínání neoddělitelně patří k fyziologickým procesům našeho vnímání. Jsou součástí individuální i kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši identitu. Výstava Zapomnění představuje pět uměleckých přístupů z Rakouska, České republiky a Německa, které prostřednictvím velmi rozdílných přístupů otevírají dveře k zamyšlení nad tématem zapomnění a vzpomínání. Jaký rozměr má zapomnění z hlediska jednotlivce a rodiny? A jaký je jeho rozměr z hlediska společenského a politického?

  

Výstava byla poprvé prezentována v únoru roku 2021 v Künstlerhausu ve Vídni.