Analogová série Zary Pfeifer Good Street zahájená v roce 2018 zachycuje každodenní život řidičů kamionů po celé Evropě. Většina snímků na této výstavě vznikla s Reném, českým řidičem kamionu, kterého Pfeiferová doprovázela na několika jízdách mezi Prahou a Velkou Británií. Přestože nemají společný jazyk, na každé z cest čtyři dny včetně jídla a spánku nepřetržitě sdílejí kabinu kamionu.

 

Výstava dokumentuje napětí mezi surovou infrastrukturou globalizace a lidmi, na kterých je v konečném důsledku závislá. Jak moc by měl být systém optimalizovaný, když pořád ještě potřebuje za volantem člověka – každého s jeho vlastními potřebami, obavami a rodinnými problémy, touhami a přáními?

 

Zara Pfeifer (*1984) vystudovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a fotografii na Škole umělecké fotografie Friedla Kubelky ve Vídni. Přednáší na Technické univerzitě ve Vídni a na Technické univerzitě v Berlíně, kde vyučuje předmět Architektura a fotografie. Ve své práci se zabývá lidskou dimenzí velké infrastruktury, jako jsou dálnice a sídliště, na delší dobu se noří do každodenního života svých subjektů, jako například v dokumentaci modernistického sídlištního projektu Alterlaa (Du, meine konkrete Utopie, 2013–2017). Žije ve Vídni a Berlíně.