Patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. Dílo Michaela Rittsteina, malíře, grafika a ilustrátora je výtvarné i laické veřejnosti dobře známo, ostatně je zpracováno i v četných výtvarných publikacích. Charakteristické pro jeho práci je výrazová nadsázka, tvarová deformace, nezaměnitelný kolorit, groteskní děje, sarkasmus a vtip, ale i děsivé vize ze směřování konzumní společnosti a její fetišizace. Michael Rittstein se věnuje i prostorovým instalacím, kresbě, ilustracím a volné grafice. Od roku 2001 vede ateliér malby AVU v Praze. 

Na výstavě v Blansku představí zcela nová díla.

Je zastoupen v četných významných sbírkách, např. Národní galerie v Praze, Galerie Hl. města Prahy, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Památníku národního písemnictví Praha, všech oblastních galerií v ČR, Ministerstva kultury ČR, Centre Pompidou Paříž, Albertinum Vídeň, a soukromých sbírkách v ČR, v Evropě a USA.