Výstava Mezi zátiším a krajinou grafika Zbyňka Hraby a malíře a grafika (který protentokrát vystavuje malířská plátna) Petra Fialy prezentuje divákovi tvorbu dvou autorů, jejichž díla po obsahové stránce vyrůstají ze stejných kořenů a tradic české krajinomalby a – dalo by se říct – i symbolismu 19. a počátku 20. století.

  

Přitom přinášejí nové postupy a podněty, které vycházejí z jejich vnitřních světů, které jsou (samozřejmě jako u všech) ovlivňovány vlastní zkušeností v kombinaci se současnými reáliemi. Do kompozic krajin nebo zátiší se tak někdy dostávají nebo jsou přítomny i jakési magické nebo fantaskní prvky, skryté pod povrchem nebo i přiznané, které pobízejí diváka nejen k obdivu výtvarného díla v jeho estetických kvalitách, ale také v hledání různých až existenciálních významů. Mezi zátiším a krajinou je tak nejen (i když v první řadě) výstava o grafikách a malbách, které zobrazují zátiší a krajinu, ale je to i jakási prezentace soukromých světů autorů, do nichž má divák možnost nahlédnout.