Výstava představuje unikátní, nikdy nevystavovaný soubor kvašů, které Zdeněk Burian vytvořil ve 40. letech pro knihu Čeňka Charouse Lovecká dobrodružství z celého světa. Expozice je doplněna jednotlivými ilustracemi či obálkou k titulům Arthur Ransome: Trosečníci z Vlaštovky; Jack London: Michal, bratr Jerryho; Karel May: Odkaz posledního Inky; Enrique Stanko Vráz: Don Enrique.