Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Sklo, kresba s autorem Zdeňkem Lhotským.