Přednáška známého historika architektury představí Friedricha Ohmanna (1858-1927), čelného představitele historismu a secese, který rojektoval ve Vídni, Praze, Liberci i v Karlových Varech.