Výstava Input/Output představuje nejnovější stejnojmennou instalaci Zdeňka Svejkovského. Autor reflektuje neustále sílící téma vlivu informačních a komunikačních technologií na současnou společnost. Uvědomujeme si, jaký potenciál rozvoje samotné technologie přináší, současně se objevuje obava, jak nás digitalizovaný prostor nutí se přizpůsobovat, když modeluje vlastní skutečnost a vytváří tak novou atmosféru pro vnímání.

 

Divák má možnost do Galerie 2 přicházet ze dvou otevřených stran, přičemž jedna reprezentuje sběr dat v reálném světě a druhá procesy sumarizace a vyhodnocování dle zadaného algoritmu v prostoru definovaném technologiemi. Jedná se o uměleckou situaci, která pracuje s motivem přenosu informací a jejich dalším užití. Pojmy input (vstup) a output (výstup), známé z oblasti výpočetní techniky, popisují probíhající komunikaci, kdy mezi systémem zpracování jako je například počítač, a vnějším světem, člověkem nebo jiným zařízením dochází k dalšímu zpracování sesbíraných informací.

 

Z jedné strany tak vstupujeme do reálného či aktuálního světa – vstup do bílého galerijního prostoru vymezeného minimalistickou vizualitou RGB barev a fenoménem židle v uměleckém světě. Použití vizuální RGB zkratky (červené, zelené a modré) odkazuje k míchání barev v dnešních technologiích. Židle zde pak zastupuje jistou filozofickou otázku, co to vlastně židle je, jaké má funkce nebo jaká je její symbolická pozice ve vizuální kultuře. V instalaci Zdeňka Svejkovského slouží židle jako pomyslný výchozí bod toku dat, kdy se nacházíme na hranici mezi technologiemi a člověkem.

 

Za středovou bílou zdí se pak nachází druhý vstup či náhled do expozice výstavy, který nabízí vhled do datového zázemí. Data se zde shromažďují po dobu konání výstavy a doplňují se o autorovy osobní texty o světech, kde se pohybuje. Vzniká záznam, který generuje nový narativní příběh opět v podobě informací.

 

Zdeněk Svejkovský (*1989) se dlouhodobě zabývá digitálním prostředím a zobrazováním ve virtuálním prostředí a již během svého bakalářského a magisterského studia se věnoval net artu, novým médiím a site-specific instalacím. Aktuálně studuje doktorský program Výtvarná umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde absolvoval studium v ateliéru Interaktivní média. Ve své tvorbě reflektuje fyzické a virtuální prostředí, jejich informační toky nebo specifickou vizualitu, ale zajímá jej i chování jedince v těchto dvou světech.