Galerie Cyril si Vás dovoluje pozvat na výstavu Miloše Karáska. Česk-slovenský umělec převážně žijící a tvořící v Bratislavě představí ve věžních prostorách galerie instalaci vycházející z jeho konceptuálních přístupů v tvorbě a ze zájmu o téma stáří a jeho od-tabuizování. 

Miloš Karásek, umělec tvořící a pravidelně vystavující u nás, na Slovensku i v zahraničí (Franci, Anglie, Lucembursko, aj) se svou tvorbou pohybuje na pomezí sochařství, malby, instalace a konceptuálního umění. Mimo výtvarné složky má za sebou také řadu realizací jako architekt, scénograf a scénarista. 
Více informací: http://milos-karasek.com/ 

V rámci vernisáže se předtaví hudební uskupení Ramivana (alikvótní hudba). Hned druhý den (28.9.) ve 20:00 vystoupí elektro-hudební projekt Michala Kořána, Ágnes Kutas a Josefa Jindráka.

Veškeré akce se uskuteční v rámci Dnu otevřených dveří ADP-Sanco – nestátního zdravotnického zařízení (Vrahovická 109), se kterým Karásek dlouhodobě spolupracuje – zde 28.9. v 16 hodin proběhne představení Karáskova projektuPozdní Světlo 2