První letošní výstava v Galerii Vernon uvádí osobité multispektrální představení s názvem „Živly nad městy“. Spojující linii tvorby umělkyň Laury Delgado, Lindy Čihařové a Petry Gupta Valentové tvoří příroda a prostředí k životu. Každá z nich k tématu přistupuje ze svého úhlu pohledu a s pomocí vlastních metod – spontánně i vědecky, tradičně i moderně, komplexně i z mikroskopické blízkosti.

Laura Victoria Delgado – Sporá

Abstraktní video, v němž umělkyně pomocí vizuální manipulace přibližuje vnitřní rostlinné procesy a struktury – fotosyntézu, molekuly aj. – na základě jejich vnějšího vzhledu. Využívá soustav zrcadel a skel, aby skrze stíny skutečných rostlin transformovala reálnou rostlinu v abstraktní obrazy připomínající fraktály.

Linda Čihařová – Žijící Živly

Série 13 akvarelových maleb na plátně vznikla metodou spočívající v nanášení víceméně nahodilých skvrn, v nichž poté umělkyně dohledává smysl a ducha. Poskytuje jí to možnost svobodně objevovat příběhy svého podvědomí, aniž by ho vyplašila a narušila jeho spontánnost.

Petra Gupta Valentová – Deště Bombaje

Kresby, malby, dřevotisky na hedvábí tvoří deníkové záznamy z několika posledních let cestování mezi Prahou, Indií a New Yorkem, kde umělkyně střídavě žije. Perokresby vycházejí z „tetování“ henou, „razítkové“ vzory na hedvábí z klasické metody dřevotisku, typické pro město Jaipur v Radžasthánu, Indii.