Žižkovská spojka je měsíční open air festival v městské krajině a veřejném prostoru Prahy 3. Projekt je primárně inspirován diplomovou prací Darie Sayapiny s názvem Žižkov Dead Ends a dvěma ročníky Landscape festivalu, které se odehrávaly v širší lokalitě předpolí vrchu Vítkov. Obecně pak navazuje nejen na kulturní tradice této městské části, ale také připravovanou revitalizaci vrchu Vítkov, dokončovanou proměnu cyklostezky pod Vítkovem a Tachovského náměstí, podporuje vznik nového kulturního klastru v okolí Krenovky a Divadla Ponec. Jednodenním happeningem připomene i sté výročí vydání kultovního románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

 

Hlavní aktivitu představují site-specific instalace a intervence doplněné o doprovodný program v podobě debat, performancí, happeningů, koncertů a divadla. Ideou festivalu je oživení architektonického a kulturního dědictví Dolního Žižkova a vrchu Vítkov spolu s upozorněním na historicko-urbanistickou strukturu a industriální topografii této lokality. Umělecké a architektonické intervence do městské krajiny hledající individuální řešení pro daná místa povedou k posílení jejich genia loci. Doprovodný program integruje také místní kulturní aktivity, čímž zajišťuje rovněž sociální rozměr. Kulturně-sociální inkluze se zde stává intelektuální materií pro udržitelnost specifičnosti této historické městské krajiny nedaleko centra Prahy.

 

Zahájení festivalu proběhne v pondělí 6. 9. od 14:00.

 

Tachovské náměstí

14:00 Graffiti session by Graffneck

17:30 zahájení výstavy Náměstí s váhou a tunelem

17:45 komentovaná prohlídka cyklostezky s architektkou Martinou Forejtovou a vedoucí odboru ochrany životního prostředí Janou Caldrovou

 

Krenovka – začátek cyklostezky pod Vítkovem z ulice Příběnická

18:00 George Moon

19:00 Divadlo Ponec: Jáma lvová – ukázka z představení

19:15 Purplefox Town

20:15 Houpací koně

21:00–1:00 Světelné instalace, Lukáš Dřevjaný: Ascent/Descent (schody na Vítkov), Jan Hladil: Disco Ligo (ul. Pod Vítkovem)