Výstava Zlatá brána otevřena! představuje čtyři autory zabývající se různými přístupy k médiu grafiky. Výstavu je možné navštívit ve druhém patře obchodního centra Zlatá brána na náměstí v Prostějově. Výstava je otevřena dle otevíracích hodin obchodního centra a potrvá do 25. března.

 

U grafiky se výrazněji než u jiných uměleckých médií spojuje řemeslnost s tvůrčím přístupem. Profesionálně ovládnuté řemeslo a pochopení technických principů – od vytváření matrice až po přenesení na obrazovou plochu – jsou vstupními podmínkami, které autorovi umožňují volnou tvůrčí práci a rozšiřují hranice, ve kterých se umělcova tvorba pohybuje, nebo se vůbec může pohybovat. Právě prozkoumávání média a objevování jeho limit může vést k jeho posunu a adaptaci na aktuální potřeby a podmínky, a může jej tak neustále zdokonalovat, překračovat jeho hranice a prověřovat jeho tradici. Grafika je totiž příkladným médiem, ve kterém lze technické úkony – tedy proces vzniku obrazu – neustále variovat a aktualizovat. Je to právě tento proces odehrávající se ještě před samotným přenosem na plochu, který zahrnuje desítky a stovky malých a velkých kroků a úkonů, které ovlivňují výsledný obraz. Moderní grafika prošla přelomovějšími změnami než jakékoliv jiné médium, jako technika je totiž schopna nejpohotověji reagovat na technologický rozvoj a adaptovat se na nové možnosti utváření obrazu. Průmyslové zpracovávání obrazu – potřeba jeho zrychlené a efektivní výroby a multiplikace – si vyžádalo vývoj nových procesů, které následně umožnily umělcům aplikovat nové tvůrčí techniky i ve volné tvorbě. Grafický design a komerční využití grafiky pak ukázali, kam všude až toto médium sahá, a jakou diverzitu technik k vytvoření obrazu využívá. Ať už jde o ozvuky grafiky ve fotografii a pohyblivém obrazu, o využití počítačového zpracování obrazu a digitálních tiskových metod, nebo o její přenos do třetího rozměru, všechna tato technologická řešení grafiku ovlivnila a postupně jako médium aktualizovala. Pro některá z nich se grafika stává už pouze výchozím bodem, od něhož se vzdalují a přestávají grafikou v pravém slova smyslu být, jiná naopak zachovávají principy grafiky jako otisku reálného nebo uměle konstruovaného světa na obrazovou plochu a experimentují v rámci jejích limit. Cesta k novátorským metodám a přelomovým vynálezům vede kromě zmiňovaného dokonalého obsáhnutí techniky (a to jak teoreticky, tak prakticky) zpravidla také přes smělé myšlenky, utopické představy a sebevědomé experimenty.

 

autor textu: Jakub Frank (výňatek z kurátorského textu k výstavě SPOLU: Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík)

 

Prof. Zbyněk Janáček (*1957) vede od roku 2016 Ateliér grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2014 se stal laureátem Ceny Vladimíra Boudníka a v roce 2017 byl jmenován profesorem pro obor Výtvarná umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Je také členem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar. Ve své tvorbě se zabývá hlavně digitálním tiskem a serigrafií.

 

MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. (*1990) vystudovala obor Propagační grafika na Střední umělecké škole v Trenčíne, poté Ateliér volné grafiky na Fakultě umění Ostravské Univerzity. V letech 2015–2019 studovala doktorandské studium Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2020 působí jako odborná asistentka Ateliéru grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity. Ve své tvorbě se zabývá hlavně digitální grafikou, ale i klasickými grafickými technikami.

 

Mgr. Nastazja Ciupa (*1991) studuje doktorské studium Ateliéru litografie na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, kde pracuje jako akademická lektorka litografického pracoviště. Ve své tvorbě se zabývá litografií, malbou, instalací a grafickým designem.

 

MgA. Iva Krupicová, Ph.D. (*1987) vystudovala Ateliér obalového a knižního designu na Fakultě umění Ostravské univerzity a poté absolvovala doktorské studium na Katedře grafiky Akademie výtvarných umění v Katowicích. Do roku 2020 působila jako odborná asistentka v Ateliéru grafiky na Fakultě umění v Ostravě. Ve své tvorbě se věnuje grafice, převážně litografii a hlubotisku. Zabývá se knižní tvorbou, konkrétněji knižní vazbou s přesahy do objektů. Kromě toho také ilustrací a grafickým designem.