Jan Preisler, Jaro, 1900, ZČG

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy, kterou vás provede její autor Roman Musil.

 

Akce se koná v rámci Muzejní noci