Výstavní program v prostoru konText projde v roce 2019 zásadní proměnou. Osm termínů vyhrazených projektům různých kurátorů a umělců svěřil kurátorský kolektiv Café Utopia (Marika Kupková, Zuzana Janečková, Markéta Žáčková, Katarína Hládeková) jediné umělecké osobnosti – Richardu Loskotovi. Časový aspekt a prostorové specifikum tohoto nového formátu umělec využije pro postupnou proměnu konceptu v osmi krocích. Namísto rozmanitých, ale menších výstav v průběhu roku vytvoří v prostoru konText čtyři výstavní diptychy vzájemně propojené společným tématem místně-specificky reagujícím na charakter zdejšího schodiště a chodeb.

Při volbě ústředního motivu umělec vycházel z paralely točitého stoupání po schodech a šroubovice jako obdoby metaforicky pojaté spirály. Na tomto jednoduchém schématu lze totiž snadno poukázat na složité koncepty lidského vnímaní, jako jsou například čas, pokrok, učení a zdokonalování nebo dějiny a evoluce. V prvním z výkopů vychází z fyzikálního principu periskopu, který umožnuje výhled za roh. V kombinaci s motivem spirály tak vytváří něco jako skok v čase a prostoru, který je možno zažít přímo v našich chodbách.

I v připravovaném cyklu intervencí Richard Loskot (* 1984) dokazuje, že je umělcem, který se ve své tvorbě zabývá vnímáním, a to jak ve smyslové, tak v poznávací rovině. Jeho instalace se jako takové často obrací k technologiím, ale nikoli v zaujetí nejnovějšími vymoženostmi či s nimi souvisejícími vizuálními trendy, ale jako k prostředku, který nám umožňuje extrahovat, uvědomit si svůj způsob myšlení a chápání světa. Richard Loskot je velmi citlivý vůči architektonickým a sociálním vlastnostem prostředí, na něž upozorňuje neokázalými, ale esteticky precizními zásahy, jež vycházejí z fyzikálních jevů, jako jsou plynutí času nebo odraz světla, za využití rozmanitých fyzikálních, zejména optických vlastností materiálů. Žádná spektakularita a ohromení, žádné dějiny technologií a princip zpětného zrcátka, ale zesílená vnímavost každého z nás.

Kurátorská skupina: Café Utopia