Galerie Emila Filly pořádá v rámci cyklu Kreativní zóna EDU – Hudební blok čtyřdílný cyklus vzdělávacích ak tivit pro pedagogy, lektory a edukátory a pracovníky v kreativních odvětvích zaměřených na hudbu.

1. Zvuk jako jev

Teoretický seminář s praktickým výstupem, kde se účastníci dozví o tom, jak se tvoří zvuk, zjistí jeho fyzikální specifika a různé techniky záznamu zvuku. Hlavním cílem dílny je naučit se základům digitální postprodukce zvuku. Frekvence, ekvalizace, analogové a digitální nahrávání, vinyl, kazetová páska, samplování – tyto a další pojmy se v dílně účastníci naučí. Vše od vzniku po záznam média zvuku. 

 Lektor:

Jan Krombholz, absolvent KVK PF UJEP a doktorand tamtéž, se dlouhodobě zabývá praktickým i teoretickým zkoumání v oblasti zvuku a hudby, ale také jeho edukativními možnosti a přesahy v oboru.

 —

Určeno pedagogům, lektorům galerií a muzeí, pracovníkům v kreativním prumyslu, studentům umeleckých, filozofických a pedagogických oborů, ale i veřejnosti. Prosíme účastníky, aby si na kurz přinesli vlastní laptop. Rezervace na edu@gef.cz.