Zvuková galerie IGLOO zahájila program v létě 2016 ve sklepních prostorech OGV na Komenského ulici v Jihlavě. Galerie je tvůrčím prostorem pro prezentaci umělců pracujících se zvukem. Zvukové umění je ze své podstaty interdisciplinární a hybridní umělecká forma a její součástí mohou být zvukové instalace a sochy, zvuková poezie, terénní nahrávky, zvukové mapy, rozhlasové hry a různá audiovizuální díla. Vytvořením vhodného prostoru pro prezentaci zvuku chceme podnítit vznik nových projektů.