Osmý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění. Milan Guštar se zabývá interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě.

 

Milan Guštar uvede své generativní hudební kompozice a audiovizuální díla. Základními stavebními prvky hudebních kompozic jsou elementární zvuky, obrazové kompozice jsou vytvářeny z elementárních tvarů. Zvukové a obrazové objekty jsou v prostoru a čase organizovány pomocí matematických principů, výsledná díla vznikají jako výsledky algoritmických procesů.

 

V přednášce od 16 hodin „Čísla a algoritmy v umění“ se bude Milan Guštar věnovat významu čísel a číselných vztahů v historii evropské kultury, filosofie, vědy, techniky a umění. Zároveň představí některá svá díla vycházející z matematických principů či vytvořená pomocí algoritmických postupů.