Za zvuků lesních rohů, běhu bizonů, indiánského deště a všemožné hudby i nehudby… Prosím tvoř.

 

Přijďte strávit příjemné odpoledne venku a vytvořte spolu s Vašulka Kitchen site-specific dílo na nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Prostor ožije nejrozličnější hudbou i nehudbou a návštěvníci jakéholiv věku se budou moci výtvarně vyjádřit na roli papíru spuštěnou z ochozu.

 

Doufáme, že se spolu s námi zapojíte do této snahy aktivizovat veřejný prostor za pomoci umění a společenského utužování, protože nádvoří by nemělo být prostorem vágním, ale naopak společenským. Zapojit se můžete kdykoliv od 14:00 do 18:00.