výstava

Cranach ze všech stran

Obrazy Lucase Cranacha a jeho okruhu z Národní galerie v Praze

Výstava Cranach ze všech stran představí německého renesančního malíře a jeho okruh nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf pod vedením Gunnara Heydenreicha. Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je mimořádně různorodý a zahrnuje velmi přitažlivé a populární výjevy včetně Starého pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu. Nejen o nich vyjevil výzkum celou řadu dosud neznámých skutečností, včetně informací o technologických postupech vzniku děl, zejména pak jejich kopií. Výstava ve Šternberském paláci tak návštěvníkům představí nejnovější objevy týkající se nejcennějších děl Národní galerie a zároveň představí Cranachovu dílnu jako výborně organizovanou jednotku s precizními pracovními postupy.

Výjimečnost výstavě dodá také významný podíl aktivního zapojení návštěvníků. Výrazně bude posílena interaktivní část výstavy, na které budou probíhat pod vedením lektorského oddělení Národní galerie četné programy včetně malířských dílen. Návštěvníci si budou  moci nakreslit či namalovat svoji vlastní kopii podle Cranacha za použití reprodukčních technik, které se používaly v umělcově dílně. Zájemcům bude k dispozici novodobá kopie rozpracovaného obrazu, s jejíž pomocí si zhotoví pauzu, přenesou si kontury obrazu a budou  moci malovat (téměř) jako Cranach.

Kurátorka: Olga Kotková

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Komentovaná prohlídka výstavy Cranach ze všech stran s lektorem 

Vstupné: 80 Kč / 50 Kč (studenti, senioři).

Doba trvání: cca 45 min. / Místo setkání: výstavní sál (2. patro)

 

Lucas Cranach starší, Starý pošetilec, ca. 1530

 

DALŠÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S LEKTORY
SOBOTY v 15.00

8.10., 12.11., 10.122016
14.1. 2017

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORKOU VÝSTAVY A ODBORNÍKY

1.7. 16.30 Olga Kotková - komentovaná prohlídka v českém jazyce 

9.7. 16.00 Marius Winzeler - komentovaná prohlídka v německém jazyce

2.9. 16.30 Olga Kotková - komentovaná prohlídka v českém jazyce 

11.9.  15.00 Marius Winzeler - komentovaná prohlídka v německém jazyce

6.11. 15.00 Olga Kotková - komentovaná prohlídka v českém jazyce 

10.11. 16.30 Marius Winzeler - komentovaná prohlídka v německém jazyce 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky

Cena: 800 Kč/hod./skupina + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 233 090 542 nebo na e-mailu: sp.educ@ngprague.cz