přednáškový cyklus

Fotografie: podoby a role moderního média

Každé úterý od 21. 2. do 16. 5. 2017, vždy od 9.10 do 10.40 h.

Cyklus přednášek kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie Jiřího Pátka.

Vstupné – zdarma