výstava

Gianni Caravaggio | Stanislav Kolíbal

Gianni Caravaggio Uncertain Substance
Gianni Caravaggio Uncertain Substance

Ve středu 13. září 2017 bude v nových prostorách Jiri Svestka Gallery na Janáčkově nábřeží zahájena výstava Gianni Caravaggio | Stanislav Kolíbal. Je to první výstava v novém formátu, ve kterém se galerie bude dlouhodobě snažit představovat práce umělců středoevropského regionu v kontextu mezinárodního umění a někdy, jako v případě této výstavy, hledat i mezigenerační souvislosti. Zároveň se jedná o první výstavu Gianniho Caravaggia v České republice.  

Výstava Gianni Caravaggio½Stanislav Kolíbal je vizuálním a konceptuálním dialogem mezi dvěma generacemi umělců, jež jsou si v mnohém podobní. Ale v mnohém, hlavně tématy, která zpracovávají, se i odlišují. Vedle minimalistických přístupů spojuje oba umělce duch hnutí Arte Povera, které vzniklo v Itálii na konci 60. let 20. století jako reflexe dění předchozích dekád. Jedním z nejvýznamnějších představitelů tohoto hnutí byl Luciano Fabro (1936–2007). Stanislav Kolíbal měl na konci 60. a na začátku 70. let přímé formální i filozofické propojení s tímto hnutím, vystavoval společně s Fabrem i jeho dalšími významnými představiteli, například Jannisem Kounellisem. Gianni Caravaggio nasával myšlenky Arte Povera jako žák Luciana Fabra na Accademii di Brera v Miláně. Významnou inspiraci pro Caravaggiovo dílo však přestavuje i německý romantismus v podobě, v níž ho uvedl do současného umění Josef Beuys, a také concetto spaziale významného italského umělce 20. století Lucia Fontany.

Sochař Gianni Caravaggio (1968), který vyrůstal v Německu a v současnosti žije a tvoří v Miláně, je představitelem mladé generace italských umělců přetvářející novější i staré tradice do současného výtvarného jazyka. „Gianni Caravaggio ve svých dílech svébytným způsobem navazuje na tradici barokního umění. Spojuje tedy jednoduchost formy a prostotu materiálů s významovým patosem a mnohoznačností baroku,“ říká kurátor Jiří Švestka. Díla pocházejí z posledních deseti let a představují nejen Caravaggiovu variabilitu přístupů a volby materiálů, ale také to, co je pro jeho práci typické – citlivé propojení intelektuálního vnímání a subjektivního prožívání. Klíčové dílo výstavy Sostanza incerta (Nejasná substance, 2015), masivní kvádr černého mramoru z baskické oblasti Markina zabalený v plakátu snímku nejmladšího vesmíru pořízeného Hubbleovým teleskopem, ukazuje názorně filozofický přístup autora. Dílo působí nejen kontrastem těžkého mramoru a lehkého, křehkého papíru, ale obě části jsou ve vzájemném významovém sevření, když černý mramor metaforicky poukazuje na kompaktní hmotnost vesmíru bezprostředně po velkém třesku. Caravaggio tak zve diváka k zahlédnutí neviditelného, k objevování skrytého, k rozbalení a odhalení nejistého. Co se původně zdálo být na základě podoby a podstaty (či formy a obsahu) zjevné, stává se neurčitým a nejasným.

V kontextu s pracemi Gianniho Caravaggia z let 2006–2016 nabízí výstava díla z 60. a 70. let 20. století jednoho z nejvýznamnějších českých poválečných umělců, Stanislava Kolíbala (1925). Také Kolíbalovy práce z této doby obsahují v protikladu k jejich racionální jednoduchosti významný existencionální podtext, který lze v kontextu doby vnímat i politicky. Díla Terč (1965), Něco končí uprostřed (1970) nebo Jak snadné něco zlomit (1972) v sobě nesou téma nejistoty, lability a vratkosti. Je to právě labilita vyjadřující pocit nepředvídatelnosti lidské existence, která je dodnes jedním z hlavních prvků autorovy tvorby.

Výstava je otevřena do soboty 4. listopadu 2017. Srdečně také zveme návštěvníky na komentovanou prohlídku výstavy s umělci a kurátorem, která proběhne ve středu 13. září 2017 od 18 hod. Akce je pořádaná ve spolupráci s organizací Artconfer a je zdarma, stejně jako vstup na výstavu. Jiri Svestka Gallery je provozována společností Fine Arts of Central Europe s.r.o.