procházka s výkladem

Komentovaná prohlídka vítkovického nádraží a slavnostní odhalení naučné cedule u příležitosti výročí 50 let od otevření nádraží

Prohlídka cenné stavby bruselského stylu, která bohužel v současné době chátrá. Nádražím vás provedou Martin Strakoš, Petr Přendík a Jakub Ivánek.

Pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zkrašlovacím spolkem Jihan a Knihovnou města Ostravy – pobočka Závodní 47. 

„Výpravna vítkovického nádraží představuje jeden z nejlepších příkladů bruselského stylu a zároveň velmi bohatý, nikoli však přeexponovaný vzorník dobových materiálů – keramiky, umělých hmot, skleněných mozaikových obkladů hýřících barvami či kovových materiálů. Největší přínos představovala prostorová velkorysost haly o dvou úrovních, jedné v rovině terénu a druhé v podobě ochozu v patře na úrovni nadchodu přes trať. Projekt vítkovického nádraží zpracovával od roku 1963 ve Státním ústavu dopravního projektování architekt Josef Danda (1906–1999), zabývající se dlouhodobě problematikou železničních nádraží. Nádraží bylo slavnostně otevřeno 26. května 1967.“ Martin Strakoš