http://www.libor-vesely.com/bio 

 

Videopozvánka  

 

Kurátorka: Terezie Petišková