výstava

Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza Plzeňští autoři ve sbírkách GAVU Cheb

V cyklu komorních výstav „ze sbírek“ v jednom sále stálé expozice jsou nyní prezentovány obrazy čtyř plzeňských malířů Karla Frauknechta(1925 – 1994), Jiřího Patery (1924 – 2003), Miroslava Tázlera (1925 – 2006) a Vladivoje Kotyzy (*1943). Jejich zastoupení ve sbírkách je ještě bohatší, než bylo možné vystavit, a to i díky tomu, že v Chebu několikrát vystavovali (Patera s Kotyzou dokonce samostatně). Trojice prvně jmenovaných tvořila v době normalizace jakousi neformální skupinu (spolu s básníkem a experimentálním výtvarníkem Josefem Hrubým). Výtvarným názorem se sice navzájem odlišovali, pojilo je však těsné přátelství a také společné vystavování, mj. v roce 1982 i v Chebu. Už předtím byli všichni tři zastoupeni na 1trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců (1968 – 69), důležité výstavě, která se zapsala do dějin galerie. O generaci mladší Vladivoj Kotyza maluje už od studií na pražské Akademii v 60. letech v duchu fantastického realismu. Okruh, k němuž tehdy patřil (Mikuláš Rachlík, Jan Jedlička), byl teprve nedávno znovuobjeven výstavami v Galerii města Plzně a Galerii hlavního města Prahy.

Kurátor: Petr Jindra