Galerie výtvarného umění v Chebu (GAVU Cheb) je muzeum umění, orientované jednak na umění 20. a 21. století, jednak na gotické umění z historického regionu Chebska. Jeho součástí je od roku 2016 i Retromuseum, věnované životnímu stylu a designu 60. až 80. let. Galerie sídlí v Chebu při západních hranicích České republiky v budově Nového radničního paláce na hlavním chebském náměstí, Retromuseum v sousedním, tzv. Schillerově domě.

 

V galerii se nachází několik výstavních prostorů: v druhém patře je to stálá expozice gotického sochařství, dále Velká galerie, zaměřená na velké výstavní projekty, a výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění; v první patře se nachází stálá expozice českého umění 20. století; v přízemí je umístěna Malá galerie, zaměřená na díla umělců nejmladší a střední generace a museum café s prostorem pro výstavy moderní české ilustrace a přednáškovým sálem; a konečně v podzemí expozice současného umění spojená s edukačním centrem. Retromuseum se skládá ze stálé expozice v přízemí a z prostorů pro výstavy v 1. patře a v mezipatře.