Otto Gutfreund (1889–1927) byl již záhy po své předčasné smrti uznán jako zakladatelská osobnost českého moderního sochařství. Výstava, doprovázená rozsáhlou monografií vydanou ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae, představuje výběr z největšího souboru Gutfreundových kreseb z jeho pozůstalosti, většinou zcela neznámých. Tento soubor na výstavě doplňuje několik zásadních soch, k nimž se kresby vztahují, včetně slavné Úzkosti (1911–1912).

 

Dosavadní pohled na Gutfreundovu tvorbu byl v podstatě složen jen z charakteristik jeho jednotlivých tvůrčích období, kdežto uchopit vnitřní celek jeho díla je jen velmi obtížné. Právě kresby se nabízejí jako klíč k těmto otázkám a k intimnějšímu seznámení s jeho osobností. Gutfreund kreslil hodně, a to nejenom jako přípravu k chystaným sochám, ale i volně. Jeho kresby jsou jedinečné dokumenty jeho tvůrčího úsilí, které ale mají i nadosobní platnost, protože jsou citlivými doklady dynamického rozvoje české kultury na počátku 20. století.

 

kurátor: Petr Wittlich