Umělecká kariéra Pavla Büchlera (*1952) je asymetricky rozdělena mezi bývalé Československo a Velkou Británii, kam se vystěhoval počátkem roku 1981. Před odchodem do exilu rozvíjel tvorbu formálně spřízněnou s konceptuálním uměním a land-artem, ale také s médiem autorské knihy, což bylo ovlivněno i studiem typografie na pražské střední grafické škole a UMPRUM.

 

V 80. letech a v novém kulturním kontextu zprvu zaujala v jeho práci centrální pozici fotografie. V následujícím období navazuje na vlastní linii konceptuální práce s textem a ke knihtisku přidává další stará média a techniky. V miniaturních objektech i velkoformátových instalacích konfrontuje zdánlivě disparátní prvky, které však vykazují určité kontextuální souvislosti, a při tom používá již existující předměty, které integruje do nových významových a estetických celků. Postupně se mu podařilo prosadit se v mezinárodním kontextu a začal učit na akademiích a univerzitách v Glasgow a Manchesteru. V posledních dekádách se jeho práce staly součástí významných sbírek, jako jsou britská Tate Gallery nebo nizozemské Van Abbemuseum.

 

Aktuální retrospektiva, v níž spojily síly Moravská galerie v Brně a GAVU Cheb, v reprezentativním výběru demonstruje úplné spektrum autorových uměleckých strategií napříč časem a médii.

  

kurátor: Ondřej Chrobák