Série Mundus imaginalis vychází z literární inspirace, tentokrát ze stejnojmenné studie francouzského orientalisty Henryho Corbina, která na základě perských mystických textů z 12. století pojednává o principech symbolické imaginace. Pokud bychom žili ve světě, který by byl jako počítačová hra, byl by v něm podle Corbina nejen svět smyslů a svět intelektu, ale i „místo“, kde se tyto dva světy setkávají a prolínají – mundus imaginalis. Je to svět představivosti, kde se dějí věci, které – přestože jsou mimo naše běžné vnímání nebo chápaní – jsou natolik živé a reálné, že se zdají být skutečnější než všechno ostatní.

 

Radka Bodzewicz (*1991), absolventka pražské akademie v ateliéru Vladimíra Kokolii, ve svých obrazech využívá neobvyklé prostředky, aby se jejich prostřednictvím vyjadřovala k podobně neobvyklým obsahům. Jestliže při tom sahá k technologiím nasměrovaným do budoucna, jakou je třeba rozšířená realita, její témata se naopak často obracejí opačným směrem, k základům lidské kultury ukotveným v minulosti. Při hledání témat pro své práce se často opírá o slovesné prameny.

 

kurátor: Radek Wohlmuth