výstava

Nový zlínský salon 2017

Termín konání projektu: 11. května - 24. září 2017

Kolokvium
11. 5. (12:30 – 16:00) Proč prezentovat současné umění mimo centra?, 1. np budovy 15

Výstavy
12. 5. – 10. 9. Co je současný obraz?, 3. np zlínského zámku
12. 5. – 16. 7. Jitka Svobodová: 4 a půl cyklu (2010-2017) / Marián Mudroch: Talent intuície, 1. np budovy 14
27. 7. – 24. 9. Na druhé straně (zrcadla). Současná polská malba ze sbírky Galeria Bielska BWA

Zlínské salony navazují na tradici historických salonů, které se konaly každoročně ve Zlíně v letech 1936–1948. Jednalo se o nejrozsáhlejší přehlídky soudobého československého resp. českého (v letech 1939–1944) výtvarného umění. Obnovení těchto přehlídek formou Nového zlínského salonu se uskutečnilo v roce 1996 pod záštitou a za účasti prezidenta Václav Havla. Nový zlínský salon je od počátku koncipován jako trienále. Od roku 2005 se salonu účastní také umělci ze Slovenska.
Během minulých sedmi ročníků prošel koncept přehlídky různými změnami (kritéria při výběru umělců, obměny jury). Připravovaným již osmým pokračováním chceme otevřít novou periodu, v níž bude projekt více tematicky zaměřen. Tématem hlavní výstavy nového ročníku bude otázka „Jak vypadá současný obraz?“ Na otázku se pokusí odpovědět 7 renomovaných kurátorů z České republiky a Slovenska lišících se odborným zaměřením i generačně, z nichž každý vytvoří část výstavy.

Vedle hlavní přehlídky chceme klást větší akcent i na další části. V době zahájení projektu proběhne kolokvium s tématem „Proč prezentovat současné umění mimo centra“, která se pokusí pojmenovat a konfrontovat nastíněné problémy z pohledu různých aktérů - umělců, veřejných galerií, místních kulturních iniciativ a politiků. V rámci doprovodných výstav proběhnou již tradiční samostatné výstavy dvou významných umělců z nejstarší generace (Jitka Svobodová, Marián Mudroch) a výstava současné polské malby ze sbírky Galeria Bielska BWA.

Také u příležitosti Nového zlínského salonu 2017 bude vydán obsáhlý katalog, na jehož koncepci a textech se kromě odborných pracovníků pořadatelské instituce budou podílet rovněž členové jury a další externí spolupracovníci. Katalog bude obsahovat biografické údaje vystavujících autorů a reprodukce vystavených děl. Spolu s katalogy Zlínských salonů mladých představují tyto publikace zajímavou edici zaznamenávající postupně proměny současné české i slovenské výtvarné scény.