otevřené ateliéry

Otevřené ateliéry

Květnové otevřené ateliéry se budou nést v jarní nálade. Čeká na Vás další Kičn Betl s Joaquinem Segurou, vernisáž americké rezidentky Tracy Featherstone a otevřená studia dalších mezinárodních umělců:

Boris Dornbusch (DE):
Dornbusch zkoumá systémy vědění a zpochybňuje vnímání prostřednictvím obrazů a objektů, které představuje současná světová sochařská scéna, a rozpoutává jejich imaginativní sílu. Divák působí jako katalyzátor uměleckého procesu, kde se materiály stávají koncepty a netělesná materialita působí skrz technologii a sémantickou rekontextualizaci.
http://www.borisdornbusch.de/

Tracy Featherstone (US):
Tracy Featherstone získala titul BFA (Bachelor of Fine Art) na Univerzitě Cincinnati a MFA (Master of Fine Art) na Arizonské univerzitě. Její práce je mezinárodně vystavována a Tracy přednáší umění na třech kontinentech včetně USA, Číny a Luxeburgu. V současné době se zabývá procesem tlumočení myšlenky skrze vizuální média, kulturní identitu a čas. Tento projekt zkoumá prostor mezi objekty, ne pouze objeky samotné. Pozornost je věnována subjektivnosti obklopující konkrétní informace a výstřednosti v komunikaci. Featherstone pobývá v USA a je profesorkou umění na Miami Univerzitě v Oxfordu v Ohiu.
http://tracyfeatherstone.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DUy3RhNuhMs

Joaquin Segura (MEX):
Joaquin Segura ve své rozmanité tvorbě reflektuje násilí jako všudypřítomný motiv současnosti, zabývá se podstatou moci a politických aparátů - je hluboce fascinován trhlinami a rozpory v extrémistických ideologiích, které sehrály klíčovou roli v globalizaci sociopolitické krize, přičemž neustále odkazuje na určité historické události. Segura se snaží prostřednictvím svých nepředvídatelných projektů o narušení. Svými zjevně náhodnými provokacemi rozvíjí poetiku sabotáže, dotýká se témat jako je bezmoc, odmítnutí, klam, tady a teď.
http://joaquinsegura.net/

Taf Hassam (NL):
Taf Hassam se narodil v Brightonu v roce 1980. Studoval fotografii a anglickou literaturu, poté se přestěhoval do Irska, kde začal být aktivní na umělecké, divadelní a hudební scéně. V roce 2005 odjel studovat výtvarné umění (fotografii) do Amsterdamu na Gerrit Rietveld Academie (NL), kde získal bakalářský titul a diplom za umělecký výzkum a vědeckou práci. V roce 2010 dokončil své magisterské studium výtvarného umění na Dutch Art Institute (NL).
Hassamova práce je multioborová, pohybuje se mezi fotografií, videem, instalací, divadelním psaním, zabývá se také zvukem a produkováním nejen sólo projektů. V roce 2010 se také podílel na založení uměleckého nezávislého prostoru Goleb, kde nadále působí jako organizátor.
http://dutchartinstitute.eu/page/2546/taf-hassam

Viktor Valášek (CZ):
http://viktorvalasek.com/

Matěj Al Ali a Venuše Tesnerová (CZ):
http://www.alali.cz/

Vstupné dobrovolné