výstava

Pavel Humhal - NESOUHLASÍM S VÁMI, ALE SNAD MÁTE PRAVDU…

Pavel Humhal - Insomnia
Pavel Humhal - Insomnia

Morální konflikt mezi hledáním pravdy a prosazováním vlastního názoru můžeme opsat jako intuitivní vědomí, které je korigováno faktickými důkazy vědy, nebo jako naše logické chápání světa, které je v rozporu s kulturními memy, které v nás kódují náboženství, víra a historie. V podobné situaci se nachází vizuální umělec, který se nemůže vyhnout obecným vizuálním znakům, které jsou snadno dešifrovatelné, a na straně druhé je vystaven silně individualizovaným afektům, kdy reagujeme na vznikající situace krajně iracionálně.

Akce

Výstava tematizuje nejistá pole mezi znalostí a intuicí, mezi pravdou a lží, mezi skutečností a iluzí. Osou výstavy jsou akce-performance, které transmutují instalace do instantní reality a zpřítomňují situace mezi těmito krajními morálními body.

17-3. VERNISÁŽ

18.3. - 15-18 h: PREMIERA

24.3. - 16-18 h: AKCE 1, Lež a pravda

31.3. - 16-18 h: AKCE 2, Iluze a skutečnost

7.4. - 16-18 h: AKCE 3, Intuice a znalost

21.4. - 15-18 h: DERNIERA

 

kurátor / text: Karel Srp