výzva

Perpedes - pilotní grantový program Agosto Foundation

26/6/2017 — 31/7/2017

Pilotní program Perpedes nadace Agosto Foundation má za cíl přispět k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Výzva pro nominace jednotlivců, uměleckých a kulturních subjektů či občanských iniciativ, které dlouhodobě spolupracují s místní komunitou a pohybují se v oblasti současného umění s širším společenským či environmentálním zaměřením. Uzávěrka pro nominace 30. 9. 2017.

Fandi, sdílej, nominuj!

Více informací na: https://agosto-foundation.org/.