komentovaná prohlídka

Příběhy soch I: Sto let českého barokního sochařství

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Úvod do českého barokního sochařství začneme raně barokní tvorbou Jana Jiřího Bendla. Na sochařských památkách ve správě GHMP si ukážeme i další pražské a evropské sochaře, kteří působili v Praze vedle rodiny Brokoffů a dílny Matyáše Bernarda Brauna. Závěrečnou fázi pražského baroka si připomeneme díly Ignáce Františka Platzera.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 13. 6. 2017 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.

vstupné
50 Kč

kontakt
Jindřiška Havlicová 
(externí lektorka)
+420 723 713 709
jindriska.hav@gmail.com > 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity