neziskové organizace

Skandinávský dům, o. s.

Dejvická 3, Praha, 160 00 ukázat mapu

po 15–20, čt 13–17

Skandinávský dům, o. s., je dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace), které vzniklo dne 20. 12. 2005 registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/62659/05-R.
Posláním Skandinávského domu je prezentovat v České republice kulturu a tradice zemí evropského Severu a přispívat ke vzájemnému setkávání a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a Seveřany.