diskuzní cyklus

Transdisciplinary Serendipity - diskuzní série

Transdisciplinární serendipita: Proti sociální a kognitivní fragmentaci 
Diskuse o aktuálních problémech v anglickém jazyce
Anglo-American University, Letenská 120/5, Praha 1 - Malá Strana
místnost 2.06 (pondělí-čtvrtek), místnost 2.03 (pátek)
9. 1. – 20. 1. 2017, pondělí – pátek, 17:30-20:00
http://www.aauni.edu/ 

for english scroll down

9. 1. – 20. 1. 2017, každý den od pondělí do pátku, 17:30-20:00

Nakolik může umění rozvíjet občanský rozměr poznání, nakolik může být činitelem, který zprostředkuje tuto funkci? Jinými slovy, jak se může stát umění aktérem, který se angažuje ve velkých sociálních výzvách dneška transdisciplinárním způsobem? Proti původním očekáváním sociální média přinesla sociální fragmentaci, která dále přispívá ke kognitivní fragmentaci spojené se specializací vědeckého poznání a s technologickou akcelerací. Tento trend je v rozporu s propojeností a komplexitou dnešního světa a jeho výsledkem je polarizace společnosti, která nemá obdoby od 30. let minulého století. Účelem těchto diskusí je společně klást otázky a hledat způsoby, jak překonávat sociální a kognitivní fragmentaci, a tak kultivovat transformativní efekt poznání ve veřejném prostoru.
Koncept a organizace: Jaroslav Anděl

/ PROGRAM 

9. 1. Transdisciplinarita versus fragmentace 
Úvod. Jak jsme dospěli k současnému stavu věcí, jenž se projevuje rostoucí polarizací a nerovností a dalšími naléhavými výzvami? Uvede Jaroslav Anděl, iniciátor projektu.

10. 1. Umělci a akčnost umění
Jak mohou umělci přispět k řešení dnešních výzev? Jaké jsou nejurgentnější problémy a jaké umělecké praxe kladou kritické otázky přesvědčivým způsobem? Případové prezentace: Případové prezentace: Martin Leskovjan, Tamara Moyzes, Miloš Vojtěchovský.

11. 1. Narativy evropské migrační krize 
Evropská migrační krize nedávno rozdělila veřejnost. Toto téma zde zůstane pro budoucí roky a desetiletí. Jak řešit rozdělení veřejnosti a jaké jsou narativy, které se za ním skrývají? Jaké jsou narativy, které by účinně působily proti polarizaci společnosti a jakou roli hrají umělci v řešení tohoto problému? Případové prezentace: Lenka Kukurová (TBC), Ondřej Nosek, Alžběta Smejkalová, Jaroslav Valůch. 

12. 1. Starost o veřejný prostor 
Slavný výrok Margaret Thatcher „Neexistuje nic takového jako společnost“ shrnuje étos neoliberalismu, jehož důsledkem je oslabování sociální soudržnosti. Výsledkem je mimo jiné ochuzení veřejného prostoru a jeho privatizace. V nedávné době jsme svědky opačných narativů, které se šíří v participativních praxích zdola, jako jsou koncepty sdíleného města (shared city) a společného utváření místa (placemaking). Jak můžeme sdílet praxe napříč obory a rozvíjet spolupráci umělců, architektů, občanů a veřejné správy? Případové prezentace: Martin Barry, Osamu Okamura, Vladimír Turner, Yvette Vašourková. 

13. 1. Ekologie, udržitelnost a vzdělání
Sociální polarizace spouští a je spouštěna problémy, jež rozdělují veřejnost, a hodnotami a ideologiemi, které se za nimi skrývají. Takové problémy vytvářejí zpětné vazby tím, že podněcují nedostatek respektu k druhým a neschopnost jim naslouchat. Příkladem je téma udržitelnosti. Můžeme se naučit pojmenovat naše hodnoty a hodnoty druhých, naučit se poslouchat a rozumět hodnotám druhých jako předpokladu vzájemného respektu, konstruktivního dialogu a řešení konfliktu? Případové prezentace: Jana Dlouhá, Laura Henderson, Jan Albert Šturma, Guy van Belle, Miloš Vojtěchovský.

16. 1. Digitalizace a společnost
Stojíme na počátku Průmyslu 4.0, tj. výměny dat a automatizace ve výrobě. Kromě transformace charakteru práce a zaměstnání, rychlé rozšíření digitalizace a robotizace urychlí ekonomické, sociální a kulturní změny. Nakolik jsme na to připraveni? Jak se mohou k této výzvě umělci, vědci, občané a politici postavit proaktivně spíše než reaktivně? Případové prezentace: Jana Adamcová, Jana Horáková, Anna Kárníková (TBC). 

17. 1. Nakolik jsou media svobodná? 
Podle nedávných výzkumů mají média nejnižší důvěru veřejnosti v dějinách. Odborníci považují za hlavní příčinu našeho měnícího se vztahu k médiím nové mediální prostředí vytvořené internetem, zejména mnohost zpravodajských zdrojů, jejímž výsledkem je šíření falešných zpráv jako nástroje politické a korporátní manipulace a dezinformace. Nedostatek transparentnosti a koncentrace vlastnictví médií k tomuto vývoji přispívají. Co s tím můžeme dělat jako občané, novináři a umělci? Případové prezentace: Erik Best, Jeremy Druker, Tomáš Klvaňa.

18. 1. Znovu se učit vzdělávat 
Mnoho lidí souhlasí s názorem, že současný systém selhává v přípravě studentů pro budoucnost, existuje však malá shoda, jak by se měl školský systém změnit. Jak ukázalo několik mezinárodních výzkumů, zda děti chodí rády do školy, Česká republika je na tom hůře než velká většina ostatních zemí. Co se dělá proto, aby se tento alarmující stav změnil a jak mohou učitelé, rodiče a studenti v tom úsilí spolupracovat? Případové prezentace: Kristýna Kratochvílová, Dana Moree, Monika Mandelíčková, Tomáš Škrdlant.

19. 1. Aktivismus a smysl akčnosti ve vědě a umění 
Slovo “aktivismus” mělo pro mnoho lidí v České republice spíše negativní než pozitivní zabarvení. Je aktivismus s vědou neslučitelný a je věda hodnotově neutrální? Kde se akčnost vědy a akčnost umění setkávají? Jak mohou umělci a vědci spolupracovat smysluplným způsobem v řešení dnešních výzev? Případové prezentace: Marek Hrubec, Michael Komm, Jiří Šteg (TBC). 

20. 1. Závěr a hodnocení
Záverečná diskuse, shrnutí a zhodnocení. 
 

Změna programu vyhrazena.

Vstup zdarma / omezený počet míst

Rezervace: jaroslav.andel@agosto-foundation.org

 

Výzkumný program transdisciplinární serendipity podpořila Agosto Foundation.