workshop

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Děj jako opakování symbolu / k výstavě Josef Žáček: Anticorps

Neděle 21/5/2017, 15:00 — 18:00

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory k výstavě Josef Žáček: Anticorps

V rámci výtvarných reflexí se zaměříme na možnosti, jak hledat východisko pro vyjadřování neklidu a neustálého děje, odehrávajícího se v naší každodennosti. Pokusíme se o výstavbu obrazů do konceptuálního celku jako seriálového řazení nebo o opakování vybraných námětů.

vstupné
20 Kč

nutná rezervace

kontakt
MgA. Eva Pejchalová
(externí lektorka – workshopy pro seniory)
+420 721 328 021
pejchalovaeva@seznam.cz >