Sybren de Boer (1980) pracuje často s nalezenými předměty s archetypálními významy, které skládají dohromady sdělení založené na minimalistické silné osobní výpovědi. Jeho jednoduché a přitom naléhavé instalace operují s momentem hry, která dovoluje volnost a zároveň umožňuje otevřený proces tvorby. Sybren připravil pro etc. galerii prostorovou kresbu, která je na jedné straně inspirovaná schématickými technickými kresbami a formálně básnickými postupy na straně druhé.

Sybren de Boer vystudoval Utrechtskou Akademii výtvarného umění, v roce 2009 byl nominován na cenu Startpoint. Žije a pracuje v Amsterdamu a je spoluzakladatelem a kurátorem kolektivu Das Bilt (www.dasbilt.nl )