etc. galerie je nekomerční galerie současného umění, která formou výstav, promítání a diskuzí představuje tvorbu českých a zahraničních výtvarných umělců a umělkyň. Výstavní program je zaměřen na prezentaci současného umění pohyblivého obrazu filmu a videa s aktuálními společensko-politickými tématy. V rámci výzkumných projektů galerie spolupracuje s řadou kulturních a vzdělávacích institucí, badatelů a badatelek a dalších odborníků a odbornic. 

 

Galerie systematicky podporuje tvorbu současných umělců a umělkyň pracujících s pohyblivým obrazem, poskytuje odbornou reflexi tohoto média a přispívá ke zlepšení jeho institucionálního zázemí. Každoročně galerie realizuje dvě sólové výstavy, v rámci kterých produkuje nová audiovizuální díla. Dále připravuje kurátorské projekční výběry, které jsou po projekčním uvedení prezentovány ve formě online výstav na webu galerie, kde také publikuje původní tematické eseje. 

 

Galerie vznikla v roce 2004 jako jeden z prvních nezávislých výstavních prostorů v Praze. Byla založena studiem DRAWetc. v čele s Vladimírem Strejčkem a umělci Jiřím Frantou a Jiřím Skálou. O tři roky později se ke kurátorskému týmu galerie připojila Markéta Vinglerová. V roce 2011 galerii opustili zakládající členové a kurátorsky zde začal působit umělec Radim Langer a kurátorka Tereza Stejskalová, kterou v roce 2013 nahradil umělec Martin Prudil. V roce 2017 tento prostor převzaly kurátorky Alžběta Bačíková a Anna Remešová, se kterými nadále spolupracovala i další kurátorská dvojice Markéta Jonášová a Tomáš Kajánek. V současnosti v etc. galerii kurátorsky působí Nela Klajbanová a Sára Märc.

 

V roce 2019 galerie zřídila mediatéku v návaznosti na výzkumný projekt Neklid obrazu II: Meze pohybu, který pro etc. galerii připravili Matěj Strnad, Anna Remešová a Kryštof Pešek. Mediatéka etc. galerie slouží k prezenčnímu studiu audiovizuálních děl, jež byla v minulosti součástí výstavního programu galerie. V rámci výzkumu také vznikl Manuál pro zacházení s pohyblivým obrazem, který formuluje soubor zásad, které etc. galerie následuje při spolupráci s umělci a umělkyněmi a při nakládání s audiovizuálními díly.