Once Upon a Time in Planýrka je vyprávěním o mezidruhovém soužití na brněnské stráni Planýrka. Společensko-urbanistický development v něm doplňují spekulativní narativy mapující antropogenní vliv a postupné proměny krajiny. Výstava navazuje na umělecký výzkum Tamary Spalajković Imaginace jako cesta ke spravedlivějším prostorovým politikám, v němž autorka lokalitu se složitými vlastnickými vztahy dlouhodobě sleduje, a mimojiné zpochybňuje stávající postupy městského plánování, které ignorují místně specifické mnohodruhové soužití. Není pochyb o tom, že prostor jako ekologická nika utrpěl antropocentrickými rozvojovými projekty; lze však vyprávět i jiné příběhy – hlubokou historii odolnosti vůči změnám životního prostředí. Planýrka je tak případovou studií mnohem širší problematiky – politiky městského plánování, urbanizace a spontánní sukcese.

 

Tamara Spalajković (*1996) je umělkyně, výzkumnice a hudebnice. Absolvovala studium v ateliéru Video na brněnské FaVU VUT v Brně. V současnosti na FaVU studuje doktorský program, kde se věnuje uměleckému výzkumu, v rámci něj vytváří doku-fikční videa, ve kterých se zabývá vlivem urbanizace na mezidruhové soužití. Tamara Spalajković je součástí hudebního labelu FaVU, v minulosti byla členkou redakce časopisu Bublina. Spolu s Danielem Rajmonem má kapelu Keiko Sei, samostatně tvoří experimentální elektronickou hudbu jako hiding season.

  

kurátorka: Nela Klajbanová

  

Více informací zde.