V průběhu slavnostního zahájení představíme účastníky letošního sympozia – pozvání přijali: Kaliopi Chamonikola (teoretik ročníku), František Hodonský (host sympozia), Michal Kalhous, Barbora Lungová, Břetislav Malý, Tomáš Prokop (student), Jaromír Šimkůj a Petr Veselý (kurátor ročníku).

Současně bychom Vás také rádi pozvali na doprovodné programy “dílny“, kdy např. v rámci Dnů otevřených dveří může veřejnost letos poprvé nahlédnout umělcům při jejich tvorbě „pod pokličku“.