JNMX plakát 2/2016, autor: Zdeněk Kvasnica

JNMX v galerii Garáž odčiní tajemství staré půdy.

Celý akt bude provázen rozvíjením hapenningu archivovaných prací autora.

Neodada performance. Happening jako vernisáž. A možná bude i video.

Pokračování výstavy: soboty 5. 3. 2016 a 12. 3. 2016 i s podrobným komentářem autora.

A možná bude i kufr.