81. ČIN, plakát Michal Malina

Výstava Cobblestone Walks on Its Own se pokouší zachytit představu ještě před zhmotněním. Pracuje s motivem novely českoněmeckého autora Gustava Meyera známého pod pseudonymem Gustav Meyrink a místy je přímo inspirovaná obrazovým doprovodem vytvořeným českoněmeckým autorem Hugem Steiner-Pragem k dané knize.

 

Zpracovávat téma kolektivní představy, která se s každým jedním dalším vědomím zhmotňuje čím dál více se nám zdálo v Bielefeldu příznačné, protože kolem neexistence tohoto města panuje v německu samostatná konspirační teorie. Abychom zamíchali kartami přenesli jsme přímo do galerie dva nárožní kameny, které se objevují v pražských ulicích jako fantomové. Nárožní kámen s názvem On the corner of Lily and Golden Street, nikdy nebyl vytvořený tak, aby připomínal jakýsi obličej, zírající na nás ve chvíli, kdy jdeme po ulici — jeho oči, nebo lépe řečeno důlky, byly vytvořeny vytažením kovového oka na uvázání koně. Za to, že jej takto interpretujeme může psychologický jev zvaný pareidolie, při němž dochází k dotváření vnímaných neurčitých nebo nezřetelných podnětů ve smysluplné obrazy za pomoci fantazie. Typickým příkladem je rozeznávání tváří, zvířat a jiných objektů ve tvaru oblaků či v kresbě dřeva.

 

Kde je hranice mezi tvarem a beztvarou hmotou? Co oživuje neživé? Ve starém pražském mýtu, o kterém nepřímo pojednává kniha Gustava Meyrinka, je mrtvá hlína oživována předmětem zvaným šém, který je zobrazován v českém folklóru jako kulička. To je však zavádějící zobrazení, šém není kulička, ale jméno, slovo. Proto si v kresbách čerti, jako nositelé tajemství pohrávají s iluzí šému jako kuličky. Kdo je ten, který se v nás probouzí ve chvíli usínání, kdy balancujeme nad propastí spánku a bdění? Je to ten, díky kterému nabíráme schopnost předjímat pád tváří přímo na chodník.

 

Elena Pecenová (*1994) se ve své praxi zabývá performativním uměním a současnou literaturou. V současné době rozvíjí žánr uměleckých novel. Publikovala dvě básnické knihy Jako bych očima fotografovala stále ty stejné snímky (NAVU, 2022) a Na cestu zpět si zapínám skryté titulky (Adolescent, 2023). Je členkou uměleckého kolektivu PGS. Do roku 2021 působila jako šéfredaktorka digitální kurátorské platformy pro současnou poezii Psí víno a nadále zde působí jako kurátorka. Je finalistkou literární soutěže Františka Halase a je také držitelkou ocenění v mezinárodní literární soutěži Básne SK/CZ 2019. Její performance byly představeny na přehlídkách jako jsou Pražské Quadriennale, FACT FESTIVAL v Budapešti či na festivalu Next Wave v divadle Komedie v Praze. Její videa byla prezentována na Marienbad Film Festival a ve Screensaver Gallery v New Yorku. Byla rezidentkou v centru pro současnou performance Katapult v Berlíně, v Art Center Bakelit v Budapešti. V letech 2014–2016 studovala v ateliéru performance Jiřího Kovandy na UJEP. V roce 2022 diplomovala v ateliéru Intermedia II. na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studia byla na stážích například v Šalounově ateliéru pod vedením Pavla Buchlera nebo také v Grafickém ateliéru Vladimíra Kokolii. Dále také na Faculdade de Belas Artes UPORTO u Michuela Leala.

 

2023 ‘‘G’ is for a gumshoe’, with Vojtech Novak in C. Rockefeller Center for the contemporary Arts, Dresden

2022 ‘Clueless Agency’, Group Show Curated by PGS in TOKAMAK Golem, Prague

2021 ‘Every Offbeat Step, Every Footprint Left’, Group Show Curated by PGS in Prisoning Museum, Uničov

2020 ‘Fimbriae Attachment’/ performance, Next Wave Festival, Komedie Theatre, Prague

2019 ‘Sear and Yellow’ / performance, Hraničář Gallery, Ústí nad Labem

2018 ‘But Even Here’ / performance, Interim Gallery, Kassel

2017 ‘Myth About Hand Under Water’, Mladí a neklidní Gallery, Prague

2016 ‘He, She, It’ / performance, Rampa Gallery, Ústí nad Labem

 

Vojtěch Novák (*1992) je multidisciplinární umělec, nezávislý kurátor a umělecký výzkumník ve švýcarském SARNu. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, též studoval na Bezalel Academy v Jeruzalémě, AVU v Praze a ZHdK v Curychu. Zúčastnil výstavních přehlídek jako jsou documenta 14 v Kasselu, Manifesta 11 v Curychu, OFF-Biennale v Budapešti a Alytus Biennial. Svá díla prezentoval na mezinárodní úrovni, např. v Castlefield Gallery v Manchesteru, A.C. Kupper Modern a Perla-Mode v Curychu, 41 Cooper Gallery v New Yorku, brooklynském Open Source a NO MOON, Centru současného umění DOX, Uměleckoprůmyslové muzeum a Národní galerii v Praze nebo v Centru současného umění FUTURA. Byl rezidentem id11 v Delftu, Egon Schiele Centru v Českém Krumlově, Artists Unlimited v Bielefeldu a ISCP v New Yorku. Jeho performance byly prezentovány v Gessnerallee v Curychu, Vorbrenner 15 v Innsbrucku, Polansky Gallery nebo v rámci Pražského Quadriennale. Je finalistou nizozemské ceny Jan Naaijkens Prize. Inicioval kolektivní vzdělávací platformu Ateliér bez vedoucího a kolektiv PGS zaměřující se na offsite výstavy. Momentálně je součástí kurátorského týmu galerie GAMPA.