Tématem čtvrtého ročníku 4OKNA je jedna věc.
Čtyři výstavy soustředěné pokaždé na jedno dílo.
Obyčejně na stole v komorním prostředí vás tentokrát čeká „nepojmenovaná” planetka putující bílým vesmírem.