Název nenese jen odhadnutelné hranice identifikace skrytého symbolu, pokouší se vzbudit dohady o možnosti vnímat připravené,
nabádá k ostražitosti výkladu.
Stočená vlajka jako orant před zvižením rukou.

kurátor: Sráč Sam