Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující mimo zdi instituce do veřejného prostoru pasáže v centru Brna. “Galerie” si klade za cíl konfrontovat (se) s každodenní realitou a problémy současné architektury s jejími interdisciplinárními přesahy. Výstavní program hledá aktuální společenská témata, dává je do kontextu města a místa, s čímž souvisí také otázka, jak je vystavovat a komunikovat s kolemjdoucími návštěvníky prostřednictvím formátu výkladní skříně.

Nový výstavní prostor vzniká pod záštitou Fakulty architektury VUT v Brně.