45 000 litrů je objem vystupující mimo zdi instituce do veřejného prostoru pasáže v centru Brna. Galerie si klade za cíl konfrontovat (se) s každodenní realitou a problémy současné architektury s jejími interdisciplinárními přesahy.

 

Výstavní program hledá aktuální společenská témata, dává je do kontextu města a místa, s čímž souvisí také otázka, jak je vystavovat a komunikovat s kolemjdoucími návštěvníky prostřednictvím formátu výkladní skříně.