Platforma 4AM ve všech svých projektech kriticky nahlíží odbornou problematiku týkající se architektury, urbanismu, soudobé audiovizuální kultury a obecně společensko-politických i kulturních jevů. Důraz je kladen na mezioborovost, problematizování aktuálních společenských fenoménů a otevřenou spolupráci s jednotlivými autory i tvůrčími kolektivy a institucemi.

 

Spolek 4AM zkoumá své ideje a vize související s architekturou, veřejným prostorem a uměním jako nástrojem pro komunikaci důležitých společenských témat od svého počátku – jak v brněnské Galerii architektury (2011–2012), tak i v následujících letech, kdy sídlil v prostorách bývalého (dnes však zase aktuálního) vlakového nádraží na Rosické ulici v Brně (2012-2014).

 

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média vznikl v roce 2014 jako reakce na výzvu Moravské galerie otevřít prostory státní instituce veřejnosti a vnést na nádvoří Pražákova paláce každodenní život. Spolek 4AM tvořen odbornicemi a odborníky z oblasti architektury, teorie umění i volné tvorby, se rozhodl v prostorách bývalé restaurátorské dílny vytvořit bezbariérový kulturní prostor, který propojí jak různé instituce, tak i městské subkultury a návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Důraz na kritické myšlení a ochotu k neustálému přehodnocování vlastních pozic definoval už samotný architektonický návrh, v němž zásadní roli hraje variabilita a maximální funkčnost pro různé typy kulturně-uměleckých akcí. I když byla PRAHA zároveň galerijní kavárnou s běžným denním provozom, její programová dramaturgie byla vždy jasně vymezená odbornou specializací a názorovou orientací členů 4AM. Po pěti letech intenzivního každodenního provozu a více než tisícovky akcí, důležitých setkání, uměleckých rezidencí a autorských instalací, se členky a členové spolku rozhodli ke konci roku 2019 provoz PRAHY na nádvoří Pražákova paláce ukončit.

 

V roce 2020 přesunula 4AM své aktivity do prostoru na ul. Mášově ulici v Brně, kde sídlí jeho kancelář a odborná knihovna. Vedle aktivit v tomto fyzickém prostoru se bude řada projektů 4AM a jejich partnerů odehrávat v prostředí virtuálním, kde bude příležitost sdílet je s mnohem širším publikem.