vizuální identita: Jana Hrádková

Zveme na fotografický workshop a přednáškový cyklus o vizuální interpretaci města.

 

Města jsou spletitým shlukem toků a energií. Pohybujeme se jimi dennodenně, šíře prostorových interakcí, z nichž je jejich síť upletena, nám však víceméně uniká. V rámci workshopu Urban Energies se pokusíme do složitých struktur nahlédnout a prostřednictvím fotoaparátu objevovat skryté mechanismy současného města. Prozkoumáme místa, kde energie vyvěrají, mísí se a překrývají. Přitahují nás anomálie. O čem vypovídají? Zkoumáme je a definujeme. Nacházíme cyklické toky utvářející urbánní prostor. Křižovatky veřejného a soukromého nám prozrazují pozadí mocenských dynamik. Nová výstavba jen zastírá nutnou rekonstrukci. Nezbývá než soustředit se na fragmenty, odkrýt vrstvy místa a nalézt tak narativ města. Střet s narativem společnosti se stává nevyhnutelným závěrem. Nebo snad novým počátkem?

 

Společně s přizvanými odborníky budeme interpretovat místa na předem vybraném území města a skrze fotoaparát vytvářet své vlastní vizuální eseje. Součástí workshopu budou přednášky, exkurze, společné diskuze a konzultace.

 

Pátek 26. 4.

– lektorský úvod Violy Hertelové a společný průzkum terénu

– společný oběd

– diskuze s přizvanými odborníky

– 19:00 přednáška Zara Pfeifer: Everyday Matters, Lidická 3, Brno (výloha)

 

Sobota 27. 4.

– průzkum a interpretace lokality

– diskuze s přizvanými odborníky

– návštěva areálu Tepláren Brno

– 19:00 přednáška Jan Vranovský: O neurčitosti, neformálnosti, fragmentaci a informaci v (japonské) architektuře a urbanismu, Lidická 3, Brno (výloha)

 

Neděle 28. 4.

– společný brunch a závěrečná debata nad nasbíraným materiálem

 

Program bude probíhat v češtině a angličtině, hlavním jazykem však bude fotografický obraz. Registrace na workshop zde.

 

Zara Pfeifer (ona, *1984) je umělkyně působící mezi Vídní a Berlínem, která se ve své tvorbě zabývá sociálními fenomény velkých infrastrukturních projektů. V dokumentárních sériích z modernistického bytového projektu Alterlaa (Du, meine konkrete Utopie, 2013–2017) či o řidičích nákladních vozidel (Good Street!, 2018–2022) se skrze práci s prostorem soustředí na každodenní život sledovaných subjektů. Její praxe zahrnuje spolupráci s mnoha světovými institucemi. Pfeifer vystudovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a fotografii na Friedl Kubelka School for Artistic Photography ve Vídni. V současnosti rovněž působí jako lektorka na Technické univerzitě ve Vídni a na Technické univerzitě v Berlíně.

 

Architekt, fotograf a designér Jan Vranovský (on, *1986) vystudoval architekturu na univerzitách v Liberci a Tokiu. V Japonsku po absolutoriu následujících pět let zůstavá a nabírá praxi v architektonických kancelářích i jako fotograf. Jeho soubor Parallel World se dostal do předních zahraničních magazínů, jako je Domus nebo The Spaces, dva ze snímků cyklu se pak nedávno staly součástí stálých sbírek japonského Muzea fotografického umění v Kijosatu v Jamanaši. V současnosti žije v Praze, kde pod značkou VVAA spoluvede vlastní architektonické studio.

 

Viola Hertelová (ona, *1996) dlouhodobě balancuje na hranici oborů architektury a fotografie. Téma kritických poloh obrazového dokumentu systematicky rozpracovává nejen na praktické bázi v rámci magisterského studia Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, ale komplexně jej uchopuje také teoreticky v započatém doktorském výzkumu interpretace architektury na Fakultě architektury VUT v Brně. Viola je členkou kolektivu 4AM fórum pro architekturu a média v Brně a aktivně působí také v redakci českého fotografického časopisu FOTO. Nejraději se vydává na dlouhé toulky krajinou a soudobými městy, o kterých píše kritické statě a fotografuje dokumentární cykly.

 

dramaturgie a produkce: Karolína Munková, Viola Hertelová