Pozvánka GAG Galerie Garáž Zlín

Aktuální instalace pokračuje v prostorách GAG, ale i v prostorách sklípku Galerie Garáž a také v přilehlém okolí v místní části města Zlín – Burešov. 

Základním bodem vizuálních aktivit budou opět zásahy do veřejného prostoru. Realizace navazují na akce ve veřejném prostoru ve Zlíně i Berlíně, Grund und Boden-Podhoubí v roce 2019. Vzniknou na základě spolupráce umělců, ale i reakcí na konkrétní místo ve městě.

Interakce by tak měly proběhnout ve formě menších a dočasných projekcí nebo intervencí (instalace, socha, fotografie). Vedle vytvoření dialogu-mostu mezi aktéry, má být cílem akce vyprovokování debaty týkající se současné role a funkce umění vůbec. Ve veřejném prostoru tvoříme z přesvědčení, že umění není jen tím, co visí nebo leží v galeriích, ale že umění z těchto prostorů může a mělo by vystoupit a přesáhnout je.

 umělci: Carola Ernst (D), Filip Machač, Vojtěch Skácel

 Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 Pokračování aktivit Pubic Museum proběhne dále na jaře opět ve Zlíně a poté v pol. roku 2022 v Berlíně.