74. ČIN: Kateřina Konvalinová - Korektivní vztahy, plakát: Michal Malina

Kateřina Konvalinová představí svou sérii s názvem Korektivní vztahy. První díl vznikl už v roce 2017. Součástí videoinstalace bude projekce, během níž se promítnou všechny tři dosavadní díly, tj. První sezení, Bad Trip a Party.

 

Celá série se zabývá společenskými procesy a utvářením mezilidských či mezidruhových vztahů, kde autorka zdůrazňuje rovinu osobní = politické a vice versa. Hledání vlastní cesty a utváření podmínek pro spokojený život vede přes různé životní zkušenosti: první zamilování, psychedelické zážitky, dospívání a první neúspěchy, nespokojenost či existenční krize, osobní růst a vytváření si místa a komunity, s níž člověk souzní. Každý díl je tak inspirovaný jinou životní fází a jejími okolnostmi.