Před rokem vzniklé umělecké těleso zvané ANANAS neboli „A na nás“, působící převážně na území města Olomouce, se poprvé představí na galerijní půdě, a to se svým koncepčním projektem nazvaným „À la a priori“. Jeho nedílnou a důležitou součástí bude vernisáž, která celou akci odstartuje, a také dernisáž, kdy bude vše ukončeno. Projekt bude po celý měsíc fotodokumentován. ANANAS se skládá ze dvou interních a dvou externích členů, studentů druhého a třetího ročníku výtvarné tvorby na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tento projekt má na kontě klíčová dvojice ANANASu, LiboreQ Jirásko a Pavel Herzig.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o jakousi hru, na druhý zjistíte, že tomu tak opravdu je. Do určité míry jde totiž o jistý sociologický výzkum. Autorům není lhostejné, co se bude odehrávat, ale přitom to plně respektují. Dokonce možnost akce bez reakce. Instalace představuje stylizaci „ošklivosti“ světa a její následnou destrukci a demontáž tak, jak to často vnímáme v běžném životě. Nasnadě je otázka, co je, a co už není umění. Kdo je, a kdo už není umělec. Půjde tady především o sledování jednotlivých atributů v průběhu výstavy a upozornění na zdánlivé priority dnešního světa. Výstava sestává z recyklovaných předmětů, přístrojů denní potřeby a rozličných textů. Na vernisáži proběhne také křest nového CD nosiče Ananasu – „To nejlepčí pro vás“, vydaného speciálně k výstavě…